monaghese1
نوشته شده توسط mohsen

تجديد آگهي مناقصه عمومي

نساجي قائم شهر در نظر دارد احداث واحدهاي تجاري و خدماتي را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر مدارك زير را دانلود نمايند.

ادامه مطلب
463
نوشته شده توسط mohsen

دعوت به همكاري

شرکت نساجي قائم شهر در راستای تکمیل کادر پرسنل فنی خود به يك مدير توليد با سابقه نياز دارد ، از افرادی که در اين حوزه از تخصص کافی برخوردار و داراي رزومه كاري هستند، جهت پیوستن به شركت نساجي قائم شهر دعوت به همکاری می نماید. علاقه مندان می توانند با مراجعه حضوري به شركت نساجي قائم شهر و تكميل فرم مربوطه درخواست خود را جهت بررسی کارشناسان شرکت ارائه نمايند.

monaghese1
نوشته شده توسط mohsen

آگهي مناقصه عمومي

نساجي قائم شهر در نظر دارد احداث واحدهاي تجاري و خدماتي را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر مدارك زير را دانلود نمايند.

ادامه مطلب
1 2