monaghese1

تجديد آگهي مناقصه عمومي

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
نساجي قائم شهر در نظر دارد احداث واحدهاي تجاري و خدماتي را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر مدارك زير را دانلود نمايند.

ادامه مطلب
0
463

دعوت به همكاري

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
شرکت نساجي قائم شهر در راستای تکمیل کادر پرسنل فنی خود به يك مدير توليد با سابقه نياز دارد ، از افرادی که در اين حوزه از تخصص کافی برخوردار و داراي رزومه كاري هستند، جهت پیوستن به شركت نساجي قائم شهر دعوت به همکاری می نماید. علاقه مندان می توانند با مراجعه حضوري به شركت نساجي قائم شهر و تكميل فرم مربوطه درخواست خود را جهت بررسی کارشناسان شرکت ارائه نمايند.
0
monaghese1

آگهي مناقصه عمومي

۲۷ فروردین ۱۳۹۸
نساجي قائم شهر در نظر دارد احداث واحدهاي تجاري و خدماتي را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

متقاضيان مي توانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر مدارك زير را دانلود نمايند.

ادامه مطلب
0